background

GIẤY CHỨNG NHÂN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O LÀ GÌ

Bạn đang ở đây


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O):
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay còn được viết tắt là C/O -(Certificate of Origin) là : một tài liệu quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Được cấp bởi cơ quan chính thức của quốc gia xuất khẩu, đóng vai trò xác định nơi sản xuất của hàng hóa.C/O phải tuân thủ theo luật pháp của cả nước xuất khẩu và nhập khẩu, đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các quy định thuế quan và pháp lý.Mục đích chính ra đời của C/O là chứng minh sự hợp pháp và minh bạch về xuất xứ của hàng hóa của bên xuất khẩu để ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc phi pháp trong thương mại quốc tế và bên nhập khẩu sẽ được hưởng ưu đãi về chính sách thuế nhập khẩu.
– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP “ Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó”
– Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP “ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó”.
Đối tượng nào phải thực hiện thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O.
– Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu có nhu cầu được hưởng ưu đãi thuế quan theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
– Pháp luật quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
– Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo đề nghị của thương nhân hoặc do thương nhân tự chứng nhận đối với các trường hợp không thuộc quy định tại 2 đối tượng như trên
Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O.
– Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khai báo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo biểu mẫu điện tử sẵn có trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền.
Mã HS của hàng hóa khai báo trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là mã HS của nước xuất khẩu. Trường hợp mã HS của nước xuất khẩu khác với mã HS của nước nhập khẩu đối với cùng một mặt hàng, thương nhân được phép sử dụng mã HS của nước nhập khẩu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.
-Trường hợp thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền, quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện theo các bước sau đây:
+ Thương nhân đính kèm các chứng từ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng điện tử. Các chứng từ này phải được thương nhân xác thực bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản giấy của các chứng từ này không cần phải nộp lại cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
+ Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng điện tử, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thông báo trên hệ thống kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân;
+ Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ dưới dạng bản giấy, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trả kết quả cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng bản giấy.
– Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trực tiếp tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện theo các bước sau đây:
+ Thương nhân nộp các chứng từ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng bản giấy;
+ Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trả kết quả cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đầy đủ và hợp lệ.
– Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua bưu điện, thời gian trả kết quả cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là 24 giờ làm việc kể từ khi cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên bì thư.

Lưu ý:
Các chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thương nhân nộp cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp có sự thay đổi trong thời hạn 2 năm này, thương nhân cập nhật thông tin liên quan đến các chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có quyền yêu cầu thương nhân cung cấp bản chính của các chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng để kiểm tra, đối chiếu trong trường hợp có nghi ngờ tính xác thực của các chứng từ này.
Thời hạn hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên: 02- 03 ngày làm việc;
Mọi thông tin dịch vụ chi tiết liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa - (Certificate of Origin) Quý khách hàng vui lòng liên hệ Blue Sky Logistics để được tư vấn chi tiết!

CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS BLUE SKY CUNG CẤP TƯ VẤN- ĐỒNG HÀNH - PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG:

- DỊCH VỤ HẢI QUAN TẠI HẢI PHÒNG,HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG

- DỊCH VỤ LÀM C/O TẠI HẢI PHÒNG,HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG

- DỊCH VỤ LÀM HUN TRÙNG HÀNG XUẤT TẠI CẢNG HẢI PHÒNG,HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG

- DỊCH VỤ LÀM GIẤY TỜ CHUYÊN NGHÀNH TẠI HẢI PHÒNG,HÀ NỘI,HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG

- DỊCH VỤ LÀM GIẤY TỜ CHUYÊN NGHÀNH TẠI HẢI PHÒNG,HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG

-DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN HÀNG FCL VÀ LCL ĐI QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM:CHINA,AUSTRALIA,SINGAPORE,THAILAND,KOREA,JAPAN VÀ KHU VỰC CHÂU ÂU.

-DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG ĐI CÁC SÂN BAY QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM:CHINA,AUSTRALIA,SINGAPORE,THAILAND,KOREA,JAPAN VÀ KHU VỰC CHÂU ÂU.

-DỊCH VỤ ĐÓNG GHÉP HÀNG CFS-LCL CHINA, VỀ VIỆT NAM.

Và bạn đừng quên ấn vào  "ĐẶT LỊCH HẸN TƯ VẤN " cùng Blue Sky! (*) 

hoặc gọi vào số điện thoại  0225.3688885 của công ty để được hướng dẫn chi tiết.
ĐỂ BLUE SKY LOGISTICS HIỂU RÕ HƠN VỀ "NHU CẦU VÀ MONG MUỐN" CỦA ANH/CHỊ.
ĐỂ ANH/CHỊ TỰ TIN - AN TÂM SỬ DỤNG DỊCH VỤ - BLUE SKY LOGISTICS CAM KẾT HOÀN TIỀN DỊCH VỤ NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHUYÊN GIA TƯ VẤN HẢI QUAN-GIẢI PHÁP XNK CHO MỌI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • Mr Đăng Tuấn- SĐT: 0914833340/0225.3688885

 • Email:info@xnkbluesky.com

 • Email:dangtuan@xnkbluesky.com

 • Web site:xnkbluesky.com

Bluesky