background

Cấm xuất nhập khẩu

Bạn đang ở đây

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU

Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Cấm XNK một số loài động thực vật hoang...

Lượt xem: [totalcount] lượt xem
Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam

Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Cấm XNK một số loài động thực vật hoang...

Lượt xem: [totalcount] lượt xem