THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

15 Tháng 08, 2022

Hồ sơ thủ tục hải quan nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC). Để nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, cần phải có đầy đủ bộ...