background

Quy định về nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất

Bạn đang ở đây

Quy định về nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất

Công văn 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 hướng dẫn việc nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục CITES, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính Giấy phép CITES (bản giấy) để cơ quan hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép CITES.

Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý CITES và trả bản chính Giấy phép CITES cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu.

Trường hợp Giấy phép CITES được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp 01 bản chụp Giấy phép CITES cho cơ quan hải quan.

14087/BTC-TCHQ CITES xuất khẩu, tái xuất

Với nhiều năm kinh nghiệm làm dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu gỗ, chúng tôi rất hi vọng có cơ hội được hợp tác.

Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu gỗ và xin giấy phép CITES xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bluesky