background

hàng lcl

Bạn đang ở đây

Hàng LCL và FCL là gì? Đánh giá mức độ khác nhau của hàng lcl và fcl

Hàng LCL (còn gọi là hàng lẻ hay hàng Consol) được phân biệt với hàng FCL (Full Container Load), tức là hàng đủ xếp nguyên container mà không cần ghép với lô hàng khác.