background

vận tải đường bộ

Bạn đang ở đây

Các phương tiện vận tải đường bộ phổ biến

Vận tải đường bộ hình thức phổ biến nhất và là mắt xích vô cùng quan trọng cho việc lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành trong nước. Vậy có bao nhiêu loại phương tiện vận chuyển hàng hóa đường bộ?