background

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam gồm những bước nào?

Bạn đang ở đây

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam gồm những bước nào?

Theo loại hình A11, A12 khi khai báo hải quan, quy trình nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam sẽ được thực hiện tuần tự theo 8 bước chính sau:
- Bước 1: Ký kết hợp đồng 
Thể hiện tính xác thực của việc hợp tác/mua bán giữa hai bên. Hợp đồng có thông tin chi tiết về mọi điều kiện, điều khoản, ràng buộc có tính pháp lý liên quan đến vận chuyển, hàng hóa, trách nhiệm các bên, …

Ký kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng

- Bước 2: Đặt trước phương tiện vận chuyển (máy bay, tàu, xe,…) 
Dựa vào điều kiện giao hàng, bên bán/bên mua/bên thứ ba trung gian được ủy quyền hay nói chung là đơn vị có trách nhiệm sẽ thực hiện booking lịch vận chuyển phù hợp.

Booking phương tiện vận chuyển

Booking phương tiện vận chuyển

- Bước 3: Hoàn thiện thủ tục để nhập khẩu hàng hóa: 
Doanh nghiệp cần căn cứ vào thời gian nhận hàng để xử lý các giấy tờ của hàng hóa nhập với đơn vị phụ trách.
- Bước 4: Kiểm tra việc đóng hàng (ở bên xuất khẩu)
Gồm các công việc như kiểm tra tình trạng các container rỗng, số cont/seal, thực hiện niêm phong hàng hóa để vận chuyển.

Kiểm tra việc đóng hàng

Kiểm tra việc đóng hàng

- Bước 5: Nhận hàng và kiểm tra các chứng từ có liên quan
Đối với hoạt động nhập khẩu mức cơ bản, chúng ta cần kiểm tra các loại chứng từ như khai đóng gói (Packing List), hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Mã vận đơn (Bill of Lading), các chứng từ liên quan khác như: C/A, C/O, Phyto, Health Certificate, …
- Bước 6: Theo dõi mã vận đơn, làm thủ tục nhận hàng
Thông qua mã vận đơn được cơ quan hải quan cấp, doanh nghiệp có thể chủ động kiểm tra hành trình hàng hóa để xử lý giấy tờ ,xếp lịch nhận hàng, điều xe vận chuyển nhận hàng hợp lý.
- Bước 7: Hoàn thiện thủ tục hải quan và nhận hàng
Tùy theo hàng hóa nhập khẩu thông qua đường hàng không hay đường tàu biển, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan: trình các chứng từ về lô hàng nhập cho đơn vị kiểm soát đóng thuế nhập khẩu, , kiểm hóa, … Hàng hóa sau khi hoàn thiện các thủ tục sẽ được bàn giao ngay tại Cảng (nếu vận chuyển bằng đường biển) hay sân bay (nếu vận chuyển bằng đường hàng không).
- Bước 8: Vận chuyển hàng hóa về kho bảo quản và hoàn thiện các công tác còn lại
Đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không, sau khi hoàn thiện thủ tục nhận hàng, hàng hóa đã có thể sẵn sàng được vận chuyển và phân phối.
Đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển, doanh nghiệp cần lưu ý xử lý thêm về việc kéo trả container rỗng cho Cảng nhập.